erityisherkan aistiarsykkeet
Erityisherkän ihmisen hermojärjestelmä reagoi herkemmin ympärillä oleviin aistiärsykkeisiin. Kun näitä ärsykkeitä tulee yhdellä kertaa liikaa, niiden prosessointi on haastavaa tai jopa mahdotonta. Se saa erityisherkän ihmisen helposti kuormittumaan, ylivirittymään ja väsymään.

Mitä erityisherkkyys on?

Erityisherkkyys on ihmisen synnynnäinen ja hermostollinen ominaisuus. Ja nimenomaan ominaisuus, ei diagnoosi tai sairaus. Erityisherkkyydestä ei voida pois oppia. Sen kanssa täytyy vaan oppia tulemaan toimeen. Kun asian on tiedostanut, niin on helpompi ymmärtää itseään. Sekä alkaa etsimään / kokeilemaan niitä itselle parhaita keinoja, joilla voi tasapainottaa omaa elämää.

Erityisherkkyyttä esiintyy kaikissa kulttuureissa, molemmilla sukupuolilla. Ja koska erityisherkkyys on synnynnäinen, niin sitä ilmenee jo pienillä lapsilla. Tätä ei tosin aina tunnisteta pienissä lapsissa, koska lapsi ei osaa välttämättä sanoa mistä kurja olo johtuu. Se voi näkyä itkuna, kiukkuna ja monenlaisina tunteenpurkauksina. Lapsi voi kieltäytyä esim. syömästä jotakin (joka maistuu tai tuntuu suussa epämiellyttävältä), pukemasta päälleen tiettyjä vaatteita (jokin sauma voi painaa, kangas voi tuntua karkealta tai kutittaa) tai lapsi ei halua, että häneen kosketaan jne.

Erityisherkkyyttä ilmenee myös ainakin sadalla eri eläinlajilla.

Oletko sinä yksi meistä n. 15 – 20 % ihmistä, jotka ovat syntyneet erityisherkiksi (HSP, Highly Sensitive Person)? Jos olet, niin ihanaa saada sinut mukaan joukkoon! Et todellakaan ole yksin, vaikka usein siltä saattaakin tuntua.

Mikä erityisherkissä on sitten erilaista ns. normaaliin ihmiseen verrattuna?

Erityisherkän ihmisen hermojärjestelmä yksinkertaisesti reagoi herkemmin, sekä prosessoi syvällisemmin ja tarkemmin erilaisia aistiärsykkeitä normaalin hermojärjestelmän omaaviin ihmisiin verrattuna.

Erityisherkistä ihmisistä jokainen on omanlaisensa. Osa erityisherkistä on introverttejä, toiset ekstroverttejä tai ambiverttejä (jotain siltä väliltä). Joillakin voi olla erityisherkkyyden lisäksi myös elämyshakuisuutta (HSS, High Sensation Seeker).

Jokainen erityisherkkä ihminen reagoi omalla ainutlaatuisella tavalla ja voimakkuudella eri aistiärsykkeisiin. Toiset aistiärsykkeet aiheuttavat voimakkaampia reaktioita kuin toiset.

Kaikille erityisherkille yhteistä kuitenkin on:

 • voimakas tunne-elämä
 • kuormittumisalttius
 • tiedon- ja aistiärsykkeiden syvällinen prosessointi
 • tarkka havainnointikyky
Mita on erityisherkkyys1
Vaikka eritysherkkänä saatat toisinaan toivoa olevasi ”tavallinen”, haluan kuitenkin muistuttaa sinua… ”Olet täydellinen juuri sellaisena, kuin olet!

Erityisherkkyyttä voi ilmetä

 • fyysisenä aistiherkkyytenä:
  • kuulo-, näkö-, maku- ja tuntoaisti reagoivat herkemmin
  • lämpötilan ja sään vaihtelut: kuuma, kylmä, tuuli tuntuvat voimakkaammin
  • kehon sisäiset tuntemukset aistitaan myös herkemmin
 • sosiaalisena herkkyytenä:
  • ilmapiirin aistimisena
  • vuorovaikutustilanteissa lukuisten asioiden tarkkana havaitsemisena
  • tunneälyn vahvuutena
  • empatiakyvyn voimakkuutena
 • psyykkisenä herkkyytenä:
  • tunteet koetaan voimakkaana
  • luovuus ja intuitio ovat usein myös vahvoja
 • henkisenä herkkyytenä:
  • henkiset ja hengelliset asiat ovat usein kiinnostavia ja tuntuvat luonnollisilta
  • arvot ja merkityksellisyys ovat erityisen tärkeitä

Nämä kaikki asiat vaikuttavat erityisherkän elämään monella tavalla. Toisilla saattaa ilmetä herkkyyttä kaikilla näillä osa-alueilla. Ja joku toinen voi kokea erityisherkkyyttä vain yhdellä osa-alueella.

Tärkeää on oppia tuntemaan itsensä ja omat tapansa reagoida asioihin ja tilanteisiin. Näin on helpompi ennakoida ja varata esim. riittävästi aikaa palautumiseen, jos tietää jonkin asian erityisesti kuormittavan.

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Kun en vielä tiennyt olevani erityisherkkä. Satuttavista sanoista alkaa tutkimusmatka omaan itseen. Aloita elämänmuutos näiden viiden asian voimalla.

Nyt sinulla on jo jonkin verran tietoa, mitä erityisherkkyys on. Paljon hyvää tietoa lisää aiheesta löytyy myös mm. Erityisherkän elämää nettisivuilta.


0 kommenttia

Mitä mieltä olet? Kommentoi, niin jutellaan lisää...